VIDOVIĆ 94 d.o.o.
Adresa:  SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 11 B/2
44000 Sisak, CROATIA
Telefon: 044 / 811540

e-mail: vidovic94@vidovic94.hr

www.vidovic94.hr

MB:  je 0858234
OIB:  02020890772
žiro-račun: erste banka  2402006-1100549975

radno vrijeme: ponedjeljak-petak 07-15 h

Team:

Gordana Vidović
044/811-540
gordana.vidovic@vidovic94.hr

Renata Jovanović
044/811-542
renata.jovanovic@vidovic94.hr

Julijana Šajnić
044/811-543
julijana.sajnic@vidovic94.hr