Vidović 94 d.o.o.

Naša misija je pomoći malim i srednjim poduzetnicima u izgradnji poslovanja bez brige o knjigovodstvenim problemima, promjenama zakona i najboljoj opciji kako provesti pojedine troškove.

Usluge

 knjigovodstveni servis s preko 20 godina iskustva

NADZOR I SAVJETOVANJE

usklađivanje računovodstva s okvirom financijskog izvještavanja i zakonskom regulativom

ORGANIZACIJA SUSTAVA

definiranje ciljeva, strukture i procesa računovodstvenog odjela

IZVJEŠTAVANJE I ANALIZA

planiranje i izvještavanje prema lokalnim i globalnim zahtjevima klijenta i financijska analiza poslovanja

Osnovne usluge

Usluge uključene u cijenu:

 • redovito i pravovremeno obavještavanje klijenta o promjeni zakonske regulative ukoliko je ta informacija važna za njegovo poslovanje
 • praćenje  svih zakonom propisanih rokova te prikladno prilagođavanje aktivnosti
 • suradnja s klijentom i savjetovanje radi pravovremenog sprječavanja eventualnih nepravilnosti i propusta
 • suradnja s klijentom radi ostvarivanja ušteda gdje je to moguće, a u skladu sa zakonom propisanim knjigovodstvenim i poreznim pravilima
 • podrška klijentu prilikom donošenja odluka vezanih za zakonske propise kao što je fiskalizacija i sl.
 • odlazak na HZMO (Hrvatski zavod za mirovinsko  osiguranje) i HZZO (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje) radi prijave ili odjave radnika.

Obrti

Knjigovodstvene usluge za obrte i slobodna zanimanja:

 • Vođenje knjige prometa
 • Vođenje knjige primitaka i izdataka
 • Izrada popisa dugotrajne imovine
 • Vođenje evidencije o obvezama i potraživanjima
 • Redoviti obračun plaća
 • Izrada godišnje prijave poreza na dohodak
 • Obračun naknada po ugovorima o djelu i autorskih naknada
 • Sve ostale knjigovodstvene usluge

Tvrtke

Knjigovodstvene usluge za tvrtke:

 •   Izrada prijedloga kontnog plana
 •   Vođenje financijskog knjigovodstva, dnevnika i glavne knjige
 •   Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
 •   Vođenje evidencije nematerijalne i materijalne imovine (osnovnih sredstava)
 •   Upravljanje materijalnim knjigovodstvom
 •   Upravljanje robnim knjigovodstvom
 •   Saldakonti kupaca i dobavljača
 •   Obračun poreza na dodanu vrijednost
 •   Obračun plaća i naknada sa svim popratnim izvještajima
 •   Putni nalozi
 •   Statistički izvještaji
 •   Izrada godišnjih obračuna (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tokovi, bilješke)
 •   Prijava poreza na dobit
 •   Obračuni ugovora o djelu, autorskih ugovora itd.
 • Sve ostale knjigovodstvene usluge

VIDOVIĆ 94 d.o.o.

vid94-v_0009_360

Za obrtnike koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost:

 • Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
 • Izrada prijave poreza na dodanu vrijednost
vid94-v_0004_1126

Knjigovodstvene usluge za građane:

 • Izrada godišnjih prijava poreza
 • Sve ostale knjigovodstvene usluge

PRATIMO SVE ZAKONSKE PROMJENE i OBVEZE

Nazovite nas ukoliko niste sigurni da li je vaše poslovanje u potpunosti usklađeno s pravnom regulativom, ili ako niste sigurni možete li ostvariti dodatne uštede unutar zakonskog okvira.

20 godina iskustva

Mi brinemo o Vašim računima

kristijan.vidovic@vidovic94.hr

+ 385 (0) 98 1747 189

KONTAKT

Kontakt

Za sve upite vezane uz naše usluge i podršku koju Vam možemo pružiti, nazovite nas ili posjetite u našem uredu.

ADRESA:

SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 11 B/2 44000 Sisak

TELEFON

+ 385 (0) 98 1747 189

EMAIL

kristijan.vidovic@vidovic94.hr